Menu Close

KIVIÕLI KUNSTIDE KOOLI KODUKORD

---

Soovime, et igaüks tunneks end Kiviõli Kunstide Koolis turvaliselt. Meil on hea tulla kooli, teades, et siin ootavad meid kaaslased, kes suhtuvad meisse lugupidamise ja heatahtlikkusega. Käitun teistega nii, nagu tahaksin, et minuga käitutaks. Saagu see mõte enesestmõistetavaks kõigile Kiviõli Kunstide Kooli õpilastele. 

 • Harjutan hoolsasti ja töötan õppetundides aktiivselt kaasa. 
 • Kasutan otstarbekalt oma aega. Arendan oma võimeid. Annan endast parima iga päev. 
 • Võtan osa kooli tööst ja tegevusest. Osalen kooli ühisüritustes ja käin kuulamas kooli kontserte. Pean lugu oma kooli traditsioonidest ja arendan neid edasi. Tean, et minust sõltub kooli maine. 
 • Suhtun lugupidavalt oma koolikaaslastesse. Õpin arvestama kaasõpilastega. Järgin kõiki üldkehtivaid käitumisreegleid nii koolis, kodus kui ka mujal. Olen tähelepanelik ja viisakas. Austan oma vanemaid, perekonnaliikmeid ja õpetajaid. 
 • Osalen kõikides õppetundides. Puudun ainult haiguse või mõjuva põhjuse korral. Puudumise korral teatan sellest oma erialaõpetajale. Tundidesse ei hiline, sest see segab neid, kes on oma tööd juba alustanud. 
 • Igaks tunniks võtan kaasa kõik vajalikud õppematerjalid ja töövahendid. Hoolitsen nende korrashoiu eest. 
 • Täidan kohusetundlikult kõik kodused ülesanded, sest õpin ju ennekõike enese jaoks. Teavitan vanemaid pidevalt oma koolielust ja õppimisest. 
 • Kontserdile ma ei hiline. Esinemisel kannan pidulikku riietust. Kontserdil viibin teisi segamata. Saalist ei lahku enne, kui kontsert on läbi saanud. 
 • Mobiiltelefoni lülitan kontserdi ajaks välja.
 • Hoolitsen oma välimuse eest. Riietun koolitööks sobivalt. Pean puhtust ja korda. Kannan vahetusjalanõusid. Üleriided hoian garderoobis. Olen hoolikas kooli varaga. Tagastan kõik, mis mulle on laenatud. 
 • Tunnen ja täidan liiklus- ja tuleohutuseeskirju. Õpin andma esmaabi.