Menu Close
Eelkooliõpe on mudilastele vanuses 4 – 7 aastat. 
Mudilased saavad osaleda kunsti- või muusikaringis.
Õppetunnid toimuvad 2 x nädalas. Ühe tunni pikkus on 30 min. 
 
Kunstiring– arendatakse käelist tegevust, hoitakse lapse loovust. 
 
Muusikaring – toimub laulu ja mängu omavaheline sidumine. Rütmipille kasutades arendatakse rütmitunnetust.