Menu Close

Kiviõli Kunstide Kooli pilliõppes saab õppida järgmiseid pille:

akordion, viiul, mandoliin, kitarr, kannel, harf, klaver, puhk- ja löökpillid, laul.

 • Pilliõpe (põhiõppes või vabaõppes) 7-19 eluaastani
 • Mudilaste muusikaring 4-6 eluaastani
 • Pilliõpe täiskasvanutele
KLAVER
AKORDION
VIIUL
KITARR
MANDOLIIN
KANNEL
PLOKKFLÖÖT
FLÖÖT
PUHKPILLID
LÖÖKPILLID
SOLFEDZO
LAUL
MUDILASTE MUUSIKA
ARVUTIMUUSIKA

Muusika õpetajad

 • Kaarin Aamer – õppealajuhataja, kandle-ja harfiõpetaja

 • Sten Aamer – kitarriõpetaja

 • Pille Kekki – väikekandle õpetaja
 • Tiina Dammann- lauluõpetaja

 • Jelena Denissova- klaveriõpetaja

 • Anna Drozdova – klaveri- ja lauluõpetaja

 • Galina Jegorova-  akordioniõpetaja

 • Eda Kadastik – klaveriõpetaja

 • Aive Kaljurand – plokkflöödi- ja flöödiõpetaja, solfedzoõpetaja

 • Pavel Korotajev – kitarri- ja löökpilliõpetaja

 • Kristjan Kuusmik – kitarriõpetaja
 • Julia Mets – viiuliõpetaja

 • Vilje Malva- mudilaste muusikaõpetaja

 • Helle Perle- klaveri- ja solfedzoõpetaja

 • Jaanus Põlder- direktor, mandoliiniõpetaja

 • Lilian Pärtna – klaveriõpetaja
 • Riina Saare- solfedzoõpetaja

 • Andres Sarri- arvutimuusika õpetaja

 • Kaie Uusjärv – solfedžoõpetaja